Exempel på uppdrag

 

Uppdrag som redovisningskonsult

Uppdrag som redovisningskonsult innebär ofta att kunderna själva upprättar den löpande bokföringen men får hjälp med bokslut, upprättande av årsredovisning samt deklaration för bolaget och för dess delägare.

Vi använder Fortnox som har fördelen att programmet är webbaserat och att såväl kund som konsult har tillgång till den information som finns i systemet.

Självklart är vi intresserade av att diskutera andra upplägg med den som så önskar.

 

Vi har ett stort nätverk med kompetens inom revision, skatt och bolagsjuridik.

 

 

Upprag som interimschef

Konsultuppdrag som ekonomichef, redovisningschef, controller m.m. på svenska och utländska företag. I flera fall med personalansvar. Rapportering till myndigheter och företagsledning i enlighet med IFRS regler ingått i de flesta uppdragen.

 

 

Föreläsningar och undervisning

Föreläsningar och undervisning inom redovisningsområdet i föreläsningssal, i klassrum, ute hos företag eller offentliga organisationer. Det är även vanigt med föreläsningar via webben. De kan antingen vara inspelade i förväg eller hållas som en livesändning.

 

Föreläsniingarna och undervisningen har hittills varit inriktad på

K2, K3, IFRS, deklaration för aktiebolag, koncernredovisning samt kassaflödesanalys. De kan vara av mer teoretiskt slag eller innehålla praktiska övningsuppgifter.